Contact

Address:
Vrakunská cesta 6
821 04 Bratislava
Slovakia

Office Address:
Administratívne centrum
Garbiarska 905/4
031 01 Liptovksý Mikuláš
Slovakia

Tel.:  +421-44-3811-147
Mob.:  +421-907-893319
E-mail: info@corvinustravel.sk

Contact us